Homo proponit, sed deus disponit  , 8 2019, 00:14  
    

Zone
      
      
      
      
 (?)

  
?
?
-

-

:
:
:


: . 2016/17
 : 195
: 22 -16
: 16 -17

 

31 0071909201739(-8)1.8902
32 M.M.M.77KLEOPATRA1808671698(-10)1.9585
33 Antony1939311660(-8)1.7830
34 Bergen14164216472.5654
35 ogonek1964CASSANDRA1798671634(-9)1.8847
36 amoremio 1758601634(10)1.9000
37 D.M.M.88KLEOPATRA1798651602(-10)1.8520
38 ROZMARI1788491594(-11)1.8775
39 Scooter1748331497(-11)1.7971
40 volka.80 1386621439(-8)2.1737
413KOTIK1718241437(10)1.7439
421belier7541014343.4976
43 sergpoto1577311423(-9)1.9466
442YNIVER-51CASSANDRA1818691421(-11)1.6352
45 zema18187314121.6174
46 weber-361698131395(-12)1.7159
47 Novo 1426921357(-9)1.9610
48 SliderMan1648151307(-8)1.6037
49 fithdeho1838891059(-6)1.1912
50 110414173837923(-8)1.1027
51 Anton19561255659001.5929
52 Black651668278881.0738
53 19561225548821.5921
54 kokko71166824868(-10)1.0534
55 Antonio.Norway1235587401.3262
56 andreikot452297393.2271
57 peryn66703696941.8808
58 alekseicv422274952.1806
59 L-Roy593184811.5126
60 Zloyfire502624761.8168
<< <  31..60 (82)  > >>


:

:
                                                                                                                                                     


2018 ?
1/8 49
38
1/4 10
3
2
0
0

: 102

.

!


.ru
, !

Zone | | | | | |
Copyright © 1998-2019 www.sportzone.ru