Homo proponit, sed deus disponit  , 27 2022, 02:18  
    

Zone
      
      
      
      
 (?)

  
?
?
-

-

:
:
:


: . 2021/22
 : 200
: 01 -21
: 04 -22

 

1 malinovy_114549858(-6)1.5628
2 100000118566816(-6)1.4417
3 sov75117557757(-6)1.3591
4 alexicusChampions103486756(-6)1.5556
51007110512728(-6)1.4219
61belierChampions114545728(-6)1.3358
7 106495727(25)1.4687
8 troyS118566676(13)1.1943
9 SuperVlad110533533(-9)1.0000
10 Antony118566496(-9)0.8763
11 110414108503471(-9)0.9364
12 zema112527440(-3)0.8349
13 sergpoto117562430(-9)0.7651
14 JohniChampions72338384(-6)1.1361
15 liss_118566316(-9)0.5583
16 Scooter96442305(13)0.6900
17 107507285(-6)0.5621
18 Rahmatich113540280(13)0.5185
19 kokko71102495240(-6)0.4848
20 Batya35118566195(-6)0.3445
21 Black65114547191(-9)0.3492
22 Danko112532140(-3)0.2632
23 parnas966371681210.7202
24 kafa010451234760.3248
25 Sasha5829143710.4965
26 khaspartak28516.3750
27 igorvost419392.0526
28 1260280.4667
291volka.80417-1-0.0588
301KaptSIN1357-1-0.0175
<  1..30 (33)  >


:

:
                                                                                                                                                     

VAR ?
19
7
3
2

: 31

.

!

.ru
!

Zone | | | | | |
Copyright © 1998-2022 www.sportzone.ru