Homo proponit, sed deus disponit  , 30 2021, 18:41  
    

Zone
      
      
      
      
 (?)

  
?
?
-

-

:
:
:


: . 2021/22
 : 200
: 01 -21
: 04 -22

 

1 10000083397708(-3)1.7834
2 malinovy_79380698(0)1.8368
3 sov7583397564(0)1.4207
4 00781386527(0)1.3653
5 troyS83397492(3)1.2393
6 belierChampions80381482(0)1.2651
7 alexicusChampions70335447(0)1.3343
8 74347423(0)1.2190
9 Antony83397338(3)0.8514
10 sergpoto82393332(0)0.8448
11 SuperVlad78382325(0)0.8508
12 JohniChampions45210266(0)1.2667
13 Batya3583397245(-3)0.6171
14 Scooter72334234(-3)0.7006
15 11041476353194(0)0.5496
16 zema79372177(-3)0.4758
17 kokko7171337163(0)0.4837
18 liss_83397131(0)0.3300
191parnas966371681210.7202
201Black6583397104(-24)0.2620
21 7635981(0)0.2256
22 kafa010451234760.3248
23 Sasha5829143710.4965
24 khaspartak28516.3750
25 igorvost419392.0526
2611260280.4667
271Rahmatich8138814(-18)0.0361
28 volka.80417-1-0.0588
291KaptSIN632-18(-3)-0.5625
301Danko78373-33(-21)-0.0885
<  1..30 (33)  >


:

:
                                                                                                                                                     

VAR ?
19
7
3
2

: 31

.

!

.ru
!

Zone | | | | | |
Copyright © 1998-2021 www.sportzone.ru